ฟามาซัน เทรดดิ้ง จำหน่าย ใบเกลียว ใบสกรู ระบบลำเลียง กระพ้อลำเลียง สกรูลำเลียง อุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท

     
  ระบบลำเลียง (Conveyor System)
 
Quick link
 
มอเตอร์ Motor
 
สินค้าจาก Project
 
วาล์ว Valve  

 

ระบบลำเลียงคือระบบพื้นฐานของการเคลื่อนวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยในทุกอุตสาหกรรมจะมีการใช้ระบบลำเลียงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องจักรหรือจัดการวัตถุดิบแทบทั้งสิ้น เนื่องจากความปลอดภัยแลความประหยัดของระบบลำเลียงซึ่งมีมากกว่าการใช้คน หรือรถในการลำเลียง รวมทั้งด้านการดูแลรักษาซึ่งการใช้ระบบลำเลียงมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

 

และส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบลำเลียงได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรมคือ ความหลากหลายของการเคลื่อนย้ายวัสดุ สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้หลากหลายรูปร่างและหลากหลายแนว ทั้งลำเลียงในแนวดิ่ง และลำเลียงในแนวนอน หรือสามารถเลือกความชันในในการลำเลียงให้เหมาะสมกับความต้องการได้

 

ประเภทของระบบลำเลียง


     แบ่งตามลักษณะการลำเลียง

       - ระบบลำเลียงแนวดิ่ง เช่นกระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)

       - ระบบลำเลียงแนวนอน เช่นสกรูลำเลียง (Screw Conveyor)

          สายพานลำเลียง (Belt Conveyor)โซ่ลำเลียง (Chain Conveyor)

       - ระบบผสม คือมีการทั้งใช่ทั้งระบบลำเลียงแนวดิ่ง และระบบลำเลียง

          แนวนอน

 


     แบ่งตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการลำเลียงเช่น

        - ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor)

        - ระบบสกรูลำเลียง (Screw Conveyor)

        - ระบบลูกกลิ้งลำเลียง (Roller Conveyor)

        - ระบบลำเลียงโดยใช้การสั่น (Vibration Conveyor)

        - กระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)

        - etc.


ฟามาซัน เทรดดิ้ง มีทีมวิศวกรที่ความชำนาญด้านระบบลำเลียงโดยเฉพาะเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลำเลียงทุกประเภท รวมทั้งบริษัทมีโรงงานที่สามารถผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการลำเลียงเช่น ใบสกรูหรือใบเกลียว ราง หรือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

 

 

 

  

สกรูลำเลียง Screw Conveyor