ฟามาซัน เทรดดิ้ง จำหน่าย ใบเกลียว ใบสกรู ระบบลำเลียง กระพ้อลำเลียง สกรูลำเลียง อุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท

     
  ระบบสกรูลำเลียง (Screw Conveyor)
 
Quick link
Conveyer System
สายพานลำเลียง Belt conveyor
กระพ้อลำเลียงBucket Elevator

 

ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู (Screw Conveyor) เป็นระบบลำเลียงที่ได้รับความนิยมในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยหลักการทำงานของระบบสกรูลำเลียงคือการขนถ่ายวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่มีมวล (Bulk Materials) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 

ส่วนประกอบหลักของระบบสกรูลำเลียงจะประกอบด้วย 

1.ใบสกรูหรือใบเกลียว (Screw Flights) ซึ่งมีหลายประเภทตามความต้องการใช้งานเช่นใบสกรูหรือใบเกลียวขนาดมาตรฐานเต็มใบ ใบสกรูแบบตัด หรือจะเป็นใบสกรูแบบริบบอน

2.ตัวแขวนและรางโดยระบบสกรูลำเลียงโดยปกติมีการลำเลียงอยู่ภายในท่อ หรือราง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน

3.ชุดขับคือตัวที่ส่งแรงเพื่อให้สกรูสามารถทำงานได้เช่น มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น


สกรูลำเลียง Screw Conveyor

 

     

สกรูคอนเวเยอร์ Screw conveyor

Screw Conveyor ลำเลียงขี้เถ้า

สกรูคอนเวเยอร์ Screw conveyor

Screw Conveyor ลำเลียงขี้เถ้า

สกรูคอนเวเยอร์ Screw conveyor

Screw Conveyor ลำเลียงขี้เถ้า